Schobl.nl | info@schobl.nl

Wat is Schobl.nl?

De Schobl is een lijst voor leerkrachten en specialisten om het sociaal emotionele schoolgedrag van leerlingen van 4-12 jaar te beoordelen. Tot 31 december 2010 kon de Schobl-R op papier afgenomen worden. Vanaf mei 2011 kan de Schobl-R via internet afgenomen worden en automatisch gerapporteerd. De naam van deze internet versie is Schobl.nl (Copyright © Vitamines4Ontwikkeling) en staat voor dezelfde hoge kwaliteit en transparantie. Hiermee beschikken we tevens over een platvorm om verdere ontwikkeling van de Schobl ter hand te nemen. Zo zijn aan de huidige Schobl-R een 30-tig tal nieuwe items toegevoegd om te bv. onderzoeken of de vijfde factor van de Big five "Intellectuele Autinomie" ook in leerkracht beoordelingen meetbaar is.

 

Wat zijn de voordelen van de schobl.nl

 • U hoeft geen formulieren meer te sturen aan de leerkracht; via een email aan de leerkracht met een unieke code kan de leerkracht de vragenlijst online invullen. 
 • U hoeft niet meer zelf de score te bepalen. Direct na afronding van de vragenlijst door de leerkracht wordt de score genormeerd en wordt het rapport via een email naar u toegestuurd. 
 • U kunt online alle ingevulde items bekijken en rangschikken.
 • U kunt zelf online nieuwe onderzoeken starten en eventueel afrekenen. U hoeft dus niet te wachten op nieuwe formulieren of formulieren op voorraad te houden. 
 • In het online dossieroverzicht kunt u de status van al uw onderzoeken zien en eventueel herinneringen versturen en nieuwe rapportages genereren.
 • handleidingen en onderzoeksrapporten zijn zonder kosten on-line te raadplegen en te kopiëren.

 

voorbeeld rapportage factorschalen

 

Hoe werkt de Schobl.nl?

 1. Aanmaken nieuw onderzoek
 2. a. Kies de gewenste vorm en normering
  b. Vul de gegevens van het kind en de leerkracht in
  c. Er wordt een ‘credit’ van uw tegoed afgeschreven (als u die niet heeft kunt u uw tegoed aanvullen)
 3. De uitnodiging naar de leerkracht wordt verstuurd
 4. Vragenlijst invullen door de leerkracht
  a. De leerkracht ontvangt een email met unieke code
  b. De leerkracht vult de vragenlijst in
 5. Rapportage
  a. Het systeem berekent direct na afronding van de afname de score
  b. U ontvangt het rapport direct na de afname via de email
  c. U kunt het een itemanalyse uitvoeren op de website
 6. Monitoren van het proces
  a. In het dossieroverzicht ziet u de status van de afname
  b. U kunt uw onderzoeken verwijderen


Welke rapportage vormen zijn er?

De professionele gebruiker kan voor het onderzoek van het sociaal emotionele gedrag van de leerling nog steeds kiezen voor een van de vertrouwde parallelvormen A of B. Dat levert een betrouwbaar beeld op van de vier hoofdcomponenten van sociaal emotioneel gedrag: Extraversie (Vrijmoedigheid), Werkhouding, Aangenaam Gedrag (Sociale Omgang) en Emotionaliteit. Deze transparante en herkenbare gedragsfactoren bieden tevens een betrouwbare en valide referentie naar persoonlijkheid & temperament van het jonge kind. De parallelschalen zijn bij uitstek geschikt om bij herhaald gebruik een betrouwbaar beeld te krijgen van de ontwikkeling van sociaal emotionele vaardigheden van de leerling. Het invullen van beide vormen (vorm A+B) tegelijkertijd dan wel op twee verschillende tijdstipen, biedt tevens de mogelijkheid het beeld van de vier hoofdcomponenten te nuanceren met de scores op 13 afzonderlijke gedragsschalen.

 

 

voorbeeld dossieroverzicht

Hoe zit het met de veiligheid van het systeem en de privacy

Zodra u bent aangemeld op de website komt u op het beveiligde deel (https). Dit geldt ook voor de afname. Hierdoor is de verbinding tussen u en het systeem middels encryptie beveiligd (vergelijkbaar met internetbankieren). Ons systeem heeft uitsluitend betrekking op de Schobl.nl. Er bestaat dus geen relatie met welk ander systeem dan ook. Voor de bescherming van persoonsgegevens volgen we de wettelijke verplichtingen.


Hoe start ik met de Schobl.nl?

U dient zich eerst te registreren op www.schobl.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Vervolgens dient u ´credits´ te kopen, die u afrekent door middel van een iDeal betaling. Als u credits heeft kunt u een onderzoek starten. U dient wel over de juist kwalificaties te beschikken om met de schobl.nl te werken1.

Hoeveel kost de Schobl.nl?

De prijs voor een enkele afname en rapportage is € 9,50 (A of B vorm). Er zijn geen aanvullende kosten voor handleidingen, normeringen of anderszins. Bij aanschaf van meerdere afnames in één keer wordt korting gegeven:

5-10 afnames 20%

0-50 afnames 30%

51-100 afnames 40%

Meer dan 100 50%

Wat is Vitamines4Ontwikkeling?

Vitamines4Ontwikkeling is een nieuwe kleine uitgever die zich richt op het uitgeven van internetversies van psychologische diagnose instrumenten. De oprichters hebben ieder meer dan tien jaar ervaring in het ontwikkelen van psychologische testen via internet. Wij zien het als onze taak om te zorgen voor: kwaliteit van het instrument, gebruiksgemak bij afname & rapportage en zorgvuldigheid bij verwerking en beheer van gegevens. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via onderstaande contactgegevens. Natuurlijk kunt u ook terecht op www.schobl.nl.


1 De professionele gebruiker van de Schobl.nl als psychodiagnosch instrument moet beschikken over kwalificaties opgesteld door de Commissie voor Testaangelegenheden (COTAN) van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) w.o de aantekening voor psychodiagnostiek van NIP/NVO.