Schobl.nl | info@schobl.nl

 

» Schobl kort » Gegevens Leerling » Vragenlijst » Rapport » Afsluiten

 

Voordat u de leerling gaat beoordelen kunt u hieronder - optioneel - enkele gegevens invullen over de leerling, u zelf en de school. Deze gegevens worden dan op het rapport getoond en zullen anoniem gebruikt worden voor onderzoek en het maken van actuele normen. De antwoorden op de vragenlijst worden altijd opgeslagen en gebruikt voor onderzoek. De Algemene voorwaarden van Schobl.nl zijn van toepassing. Klik op 'Akkoord en volgende'.

 

Gebruiksvoorwaarden Schobl.nl

 

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Deze website is gecreŽerd en wordt beheerd door vitamines4ontwikkeling. Door gebruik van deze website verbind je je ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Vitamines4ontwikkeling behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment naar eigen inzicht de inhoud van de websites van Vitamines4ontwikkeling en van deze disclaimer te wijzigen.

 

Doelstelling

Vitamines4ontwikkeling biedt leerkrachten en deskundigen werkzaam in en ten behoeve van het leerlingen in het basis- en speciaal onderwijs  door middel deze site de mogelijkheid voor het beoordelen van het schoolgedrag van leerlingen ter ondersteuning en bevordering van hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Vitamines4ontwikkeling betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van deze test of informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze tests of informatie.

 

Het gebruik

Het gebruik van de uitslag van de schobl is voorbehouden aan leerkrachten en deskundigen die krachtens hun opleiding beschikken over kwalificaties die vereist zijn voor het verantwoord kunnen gebruiken van psychologische tests en vragenlijsten zoals opgesteld door het Nederlands Instituut voor Psychologen en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen.

 

Privacy

Tests en informatie op deze website worden met de grootste zorgvuldigheid beheerd. Persoonlijke gegevens, antwoorden en persoonlijke rapportage worden strikt vertrouwelijk behandeld. Emailadressen  die worden gebruikt om uitnodigingen en de uitslag van de test toe te sturen - worden enkel en alleen voor dat doeleinde gebruikt.

 

Aansprakelijkheid

Vitamines4ontwikkeling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van de Schobl.nl, het invullen van de vragenlijst en het rapporteren van de uitslag van de schobl.nl of het verkrijgen van informatie op deze site. Vitamines4ontwikkeling verleent geen medische of psychologische adviezen. Het doen van een test op deze site staat niet gelijk aan of komt in de plaats van het raadplegen van een psycholoog of andere professionele deskundige.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Vitamines4ontwikkeling. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Vitamines4ontwikkeling de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website of testuitslag te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Leerling.
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)
Geslacht:
Groep: 1 t/m 8

Leerkracht naam:
Leerkracht geslacht:
Naam van de school:
Schooltype: Anders:
Plaats van de school: